Chinese Geneeskunde

Chinese Geneeskunde is een volledig ontwikkeld medisch systeem met een traditie die dateert van vóór de 2e eeuw voor Christus. Chinese Geneeskunde is niet een statisch overblijfsel uit een ver verleden. Zij heeft zich systematisch ontwikkeld en verbeterd om te voldoen aan de behoeften en inzichten van de huidige tijd.

Chinese Geneeskunde kun je opsplitsen in fysieke- en kruiden geneeskunde. Bij de fysieke geneeskunde wordt gebruik gemaakt van naalden, lichaamswerk (Tuina) en qigong om lichaam en geest te beïnvloeden.
Kruiden geneeskunde is de toepassing van kruidenformules die van invloed zijn op het lichaam en geest.

In de Chinees medische visie gaat men er van uit dat ieder individu ‘qi’ heeft, en dat deze qi in voortdurende interactie is met de qi uit de omgeving. Dit is een belangrijke relatie en komt tot uiting in de manier waarop omstandigheden een individu kunnen beïnvloeden en hoe een individu zich verhoudt met de wereld en de mensen om hem heen.

Chinese Geneeskunde is altijd een holistisch en pragmatische systeem geweest, dat gebruik maakt van veel behandelingsmethoden en verschillende strategieën om de patiënt te harmoniseren en in het evenwicht te brengen.