Beroepsvereniging

Lidmaatschap

De Praktijk “de Gele Draak” is aangesloten bij de Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT) met lidnummer 94.836.

Vergoedingen

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van een behandeling. Actuele informatie is te vinden op de VNT site en in de polisvoorwaarden van uw verzekering.